Historie

Tryggehvileparken er et nybyggeri fra 1998. Navnet stammer fra det landsted, Tryggehvile, der lå her tidligere.